Reiji x Ai VNFC

[Short Dou] VanVan nhà hàng xóm và ReixAi (or AixRei…)

Chuyện bạn Van nhà hàng xóm đóng phim chung với ReiRei và bị AiAi dội dấm chua sml =)))))) Và bắt đầu từ đây thuyền Gà Thạch của chúng ta đã có thêm một thành viên mới  lolololol, chào mừng thanh niên Tỉnh của năm đến chiến hạm thôi, nhoi nhoi còn chưa nói chứ… Continue reading [Short Dou] VanVan nhà hàng xóm và ReixAi (or AixRei…)